Fase 1: Ontwerp

Architect en opdrachtgever aan tafel. Samen met u kijken we naar uw wensen en mogelijkheden en geven we advies over de beste oplossing in uw situatie. Het opstellen van de programma van eisen (PVE). Tijdens deze eerste fase gaan we in op een aantal praktische aspecten. Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt? Hoeveel ruimte heeft u nodig? En welke vergunningen zijn er nodig? Ook inventariseren we het gewenste afwerking- en voorzieningenniveau. Het is belangrijk om alle details in kaart te brengen, zodat het ontwerp voldoet aan uw wensen. Door tijdens de ontwerpfase de juiste keuzes te maken, kan er in een later stadium geld en tijd worden bespaard. In deze fase wordt het ontwerp nader onderzocht en uitgewerkt:

 

 • Schetsontwerpen bespreken, voorlopig ontwerp (VO)
 • Voorbespreking ontwerp in welstandscommissie
 • Definitief ontwerp (DO)
 • Constructieadvies
 • Grondonderzoek en sondering
 • Besteksteksten en advies
 • Onderzoeksrapporten t.b.v. bouwaanvraag
 • Goedkeuring ontwerp door opdrachtgever

 

Fase 2: Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen heeft vaak een vergunning nodig. HArchitectuur ondersteunt u bij de aanvraag van vergunningen. De gemeente controleert of het gebouw past in het bestemmingsplan en of het gebouw voldoet aan alle technische bouwzaken (brandveiligheid en isolatie).

Staat uw gebouw langer dan 5 jaar dan controleert de gemeente ook of het gebouw past binnen de welstandseisen. In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag voor een Omgevingsvergunning Activiteit Bouwen.

Daarnaast is de categorie vergunningsvrij bouwen vergroot, ook voor niet-woningen. Lees meer over de nieuwe wet- en regelgeving rondom vergunningen op de website van uw gemeente of kijk op:

 

 

 

Tip: Hier kunt u ook een vergunningscheck doen zodat u weet welke vergunning u nodig heeft.

Fase 3: Uitvoering

Als de bouwvergunning (omgevingsvergunning) is afgegeven, de aannemer is geselecteerd en alle voorbereidingen zijn getroffen, kan er eindelijk gestart worden met de daadwerkelijke realisatie van het project.
De belangrijkste onderdelen die voorkomen tijdens de uitvoeringsfase zijn:

 

 • Vergaderstructuur vastleggen (bouwvergaderingen, werkbesprekingen, stuurgroep)
 • Bouwplaatsinrichting bepalen
 • Bouwplanning aannemer goedkeuren
 • Veiligheidsplan voor uitvoering maken
 • Bouw- en woningtoezicht ingelichten over start bouw
 • Bouwterrein bouwrijp maken
 • Gebruiksvergunninging aanvragen
 • Opdrachten inrichtingsvoorzieningen
 • Nutsvoorzieningen
 • Oplevering (en vrijgeving bouw- en woningtoezicht)

 

Fase 4: Opleveringsfase

De laatste loodjes. Afhankelijk van de grootte van het project vindt er ca. 1 week of enkele dagen voor de oplevering een voor-oplevering plaats. Voor oplevering vindt er een grondige inspectie plaats. Ook garanties en onderhoudstermijn worden nog een laatste keer met u doorgenomen. Is alles in orde, dan volgt de overdrachten alles goed is bevonden wordt het opleveringsrapport getekend en beschouwen we het project als "opgeleverd".